Óvodánk nagycsoportosai közül minden nevelési évben kiválogatjuk a tehetséges, környezetünk szépségei iránt fogékony gyermekeket. akik számára hetente tartunk „Csodabogarak a búvárszobában” tehetségműhely foglalkozásokat.

Célunk érdeklődésük szélesebb körben való felkeltése a környezet állandósága és változásai iránt, ismeretanyaguk részletesebb bővítése, olyan ökológiai komplex szemléletmód megalapozása, környezetük szemléletformálása ez irányban rajtuk keresztül, mely rávilágít arra, hogy a természetben mindenre szükség van.

Szemléletmódjuk kialakítása során törekszünk arra kolléganőimmel, hogy megtapasztaltassuk velük a természet adta örömöket, szépségeket, így nagyrészt szabadban történő foglalkozásokat tartunk, amit óvodánk udvara, esztétikus, zöld környezete biztosít számukra.  Befolyásoló tényezővel vannak személyiségfejlődésükre a felfedezések,  termések és egyéb természetben fellelhető eszközök gyűjtése, madarak hangjában történő gyönyörködés, az udvari munkákban való részvétel öröme.

A hagyományos pedagógiai módszerek mellett speciális természettudományos módszerekkel tevékenykedtetünk játékos formában: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, becslés-mérés, vizsgálódás, amelyeket az óvodáskorú gyermekekkel természeti és mesterséges környezetben (búvárszoba) egyaránt végeztetünk. Legfontosabb elemnek a tevékenységek során a játékba integrált szenzitív tapasztalások általi ismeretszerzést tartjuk, hiszen ezáltal minden érzékszervre kiterjedő információt tud gyűjteni a gyermek, ami aztán mélyebben elraktározódik benne.

A gyermekek kognitív képességei láthatóan fejlődnek a tapasztalások által a környezeti nevelést illetően, reméljük, hogy ezeket az itt kapott impulzusokat a további évek során is magukénak tudhatják, ezzel is szebbé, jobbá téve környezetüket!