Óvodai beiratkozás

Kedves Szülő!

Köznevelési intézményként az óvodáknak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, illetve az ennek végrehajtására kiadott kormányrendeletek szabályozzák a működését. A fent említett törvény pedig egyértelműen kimondja azt, hogy a szülők mikortól kötelesek gyermeküket óvodába járatni. Ennek értelmében minden gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig köteles az óvodai nevelésben részt venni. A gyermekek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévüket betöltik, az óvodai nevelés évének kezdő napjától kötelesek legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson részt venni.

Fontos tudnivalók:

 • A napi négy órában óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodai kötelezettséget külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó napját követő 15 napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha a gyermek az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt is.
 • A megfelelő időben történő beíratás elmulasztása szabálysértés. A 2012 évi II. törvény 247§ szerint amennyiben a szülő, törvényes képviselő elmulasztja a beíratást szabálysértési eljárás indul ellene. A szabálysértési eljárást a rendőrség folytatja le és a bizonyítottság esetén pénzbírságot szabhat ki.
 • Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

Szülői teendők:

1. Az óvoda felvétel iránti kérelem kitöltése a szülők részéről.
2. Beiratkozás, személyes okiratok bemutatása a Tündérliget Óvoda titkárságán.
3. Amennyiben rendelkezik a gyermek szakértői véleménnyel azon dokumentáció bemutatása.

 

Intézményi teendők:

1. A beiratkozási határidő lejártával, a gyermekek azonosítása.
2. A körzethatárok és -lehetőség szerint- a szülői igények figyelembevételével, óvodába, csoportba sorolás.
3. Fenntartó tájékoztatása a jelentkezők létszámáról.
4. Az óvodai felvételről hozott határozat emailben történő kiküldése, legkésőbb a beiratkozás utolsó napjától számított 30 napon belül a szülőnek.

  További lehetőség:

  • Nevelési év közben is van lehetőség felvételt kérni a szülőknek, amennyiben az adott óvodában van szabad férőhely.
  • Óvodáinkban minden nevelési évben, beiratkozás előtt tartunk „Kukucska napokat”, ahol gyermekek, szülők bepillanthatnak az óvodák mindennapjaiba, a sajátos arculatokba.
  • Előzetes telefonos egyeztetés után van lehetőség óvodalátogatásra.

  Szeretettel várjuk Önöket!

  Tamásné Turbéki Angéla
  igazgató